Kære komitémedlemmer

Den Maritime dag gav en overvældende interesse for vores projekt. Vi havde to sejlture ud under Storebæltsbroen, hvor der blev serveret drikkevarer og fortalt om projektet til deltagerne. På begge sejlture var der helt fyldt op, således at vi desværre var nødt til at afvise interesserede. Der var også en del lokale som kom forbi i løbet af dagen og tilkendegav ønske om medlemskab. Alle gæster fik en projektbrochure med sig hjem.

Tak til jer der deltog og endnu engang bekræftede os i at projektet har sin berettigelse, det var en fornøjelse.
D. 1. og 2. September er der budgetseminar i Slagelse kommune, og flere partier har givet udtryk for at de vil bringe projekt “bevar Bien” på banen.
Vedhæftet artikel fra Sjællandske hvor Socialdemokratiet melder deres holdning ud.

De bedste hilsener
Arbejdsgruppen

Artikel fra Sjællandske