FullSizeRender

Kære alle

Læs i dag Sjællandske artikel omkring Bien, skrevet af Helge Vedel.

bien_nyhedsbrev

Kære Komitémedlemmer

Læs om budgetforlig i Slagelse og Bien i vedhæftede artikel fra Sjællandske af Helge Vedel.
Der er indgået aftale om støtte til projektet i 2017 på 1,4 Mill. Kr. og 1 Mill. Kr. i overslagsårerne 2018 og 2019. Den nærmere aftale skal drøftes mellem partierne.

bien_nyhedsbrev0

Kære komitémedlemmer

Den Maritime dag gav en overvældende interesse for vores projekt. Vi havde to sejlture ud under Storebæltsbroen, hvor der blev serveret drikkevarer og fortalt om projektet til deltagerne.

Bien_www

Kære komitémedlemmer

Kære komitémedlemmer Efter veloverstået sommerferie er vi klar med arrangementer omkring ”Bevar Bien”. Arbejdsgruppen har holdt møde og er kommet frem til følgende: D. 27-08-16 anløber Bien kajen ud for ProduktionsHøjskolens værft. Som lovet på mødet arrangerer vi denne dag sejlads for jer med 2 afgange. Kl. 11.30 og kl. 14.00 Vi beder alle om