Vedtægter

Navn: Komiteen til bevarelse af Bien I Korsør.

Formål: Støtte ansøgning og indsamling af midler til finansiering af projektet, som får base i Korsør.

Medlemmer: Som medlemmer kan være enkeltpersoner, foreninger, virksomheder m.m., som bakker op om komiteens formål.
Medlemmerne udgør komiteen.

Styregruppen: Projektet ledes af en styregruppe bestående af:

Anne Oppermann Helverskov(annehelverskov@gmail.com)

Kurt Sørensen (kurtsoerensen@mail.dk)

Christian Dyrløv (christian@xor.dk)

Gert Møller (gert@xor.dk)

Arbejdsgrupper: Styregruppen kan nedsætte arbejdsgrupper, som refererer til denne.

Økonomi: De indsamlede midler skal ubeskåret gå til finansieringen af projekt Bien.
De indsamlede midler placeres på en selvstændig spærret konto I Korsør ProduktionsHøjskoles regi.
Regnskab for midlerne revideres af skolens revisor.

Administration: Komiteens aktiviteter administreres af styregruppen, som tegner foreningen udadtil.