Projektbeskrivelse

Lokalt maritimt uddannelsesprojekt forankret i lokalmiljøet i Korsør

Formål

  1. At bevare MS Bien i Korsørs, Danmarks ældste Marstal galease fra 1898.
  2. At  skabe et praksisnært uddannelsesforløb for unge der har brug for
    alternative indlæringsmetoder. Dette skabes i ombygningen af MS Bien.
  3. At gøre Bien til et sejlende værksted for unge der skal afprøve mulighederne til
    søs, i kombination med at bruge Bien som aktiv i en lokal maritim strategi.

Hvem er vi?
Vi er en lokal gruppe, der har det til fælles, at vi ønsker at
bevare og bidrage til Korsørs maritime udvikling.

Styregruppen  er nu:
Gert Møller og Christian Dyrløv fra Korsør Produktionshøjskole.
Jens Møller Sportsfiskerservice – MS Bien.
Kurt Sørensen, Pensioneret politibetjent.
Anne Oppermann Helverskov, Specialkonsulent og projektleder.

Hvad vil vi?

Bevarelse af Bien: MS Bien ligger som byens og Danmarks ældste tilbageværende Marstal
Galease, i forlængelse af Fæstningen og Værftet. Vi ønsker at Bien skal styrke det maritime fokus i
Slagelse Kommune samt fremstå som et smukt varetegn for byens udvikling til gavn for det lokale
bymiljø og samtidig være rammen for uddanne ses – aktiviteter for unge fra Produktionshøjskole.
Praksisnært uddannelsesforløb som understøtter Slagelse Kommunes samt Korsør Produktionsskoles
Martime fokus: Korsør Produktionshøjskole forsøger at være en skole, der ikke er en skole.
Der er udviklet praksisnære læringsforløb som har skabt bevågenhed både nationalt samt
internationalt. Målet er at de unge styrkes både på faglige, personlige og sociale kompetencer.
Det skal bredt forbedre hans og hendes muligheder i uddannelsessystemet og/eller på arbejdsmarkedet,
såvel som i livet.


Projektforløb:

Første fase:

Består i at rejse den fornødne kapital til køb og renovering af Bien. Herunder sikrer den lokale
folkelig opbakning til projektet. Der skal udarbejdes fondsansøgninger m.m..

Anden fase:

Består af ombygning og renoveringen af Bien.
Bien skal opnå en standard og kvalitet som giver respekt for klassisk
bådebygger håndværk, og sender et signal om Danmarks stolte
traditioner som sejlernation. Bien vil blive ombygget af unge som
led i deres uddannelsesforberedelse på Værftet.

Tredje Fase:

Bien skal på sigt indgå i målsætningen om at få flere unge ”tændte” for søfartsuddannelser,
det skal ske ved at de unge på egen krop oplever livet til søs, får skabt glæden ved sejlads,
og det særlige arbejdsfællesskab som er om bord. Bien har en størrelse så den i forhold til
Produktionshøjskolens andre både kan have større ”besætning” med til søs, mulighederne for
overnatning om bord medvirker endvidere til at der kan tages på længere togter.

Fjerde fase:

Bien skal indgå i den samlede strategi om de maritime muligheder i vores område, og derfor også
fungerer ved sin blotte tilstedeværelse i Havnen som eksemplarisk udtryk for den maritime historie
der er knyttet til byen
Omkring Bien skal der skabes en lokal støtteforening, bestående af byens ældre ”søulke”,
lystfiskerforening, m.m. – borgere som ønsker at understøtte det maritime liv, og som har lyst og
overskud til selv at bidrage direkte. Men som også har forståelse og lyst til at unge der ikke ”går den
lige vej” via dette projekt kan få en ny chance.
Bien skal have en særlig indsats overfor børn på byens skoler. Korsør er en havneby, med en
meget lang kystlinje, derfor er det vigtigt at børn også får et naturligt og respektfuldt forhold
til havet.
Der skal kunne sejles med lejrskoler, hvor der undervises i sejlads, i sikkerhed, i og om havet.’