Kære Komitémedlemmer

Kære Komitémedlemmer

Læs om budgetforlig i Slagelse og Bien i vedhæftede artikel fra Sjællandske af Helge Vedel.

Der er indgået aftale om støtte til projektet i 2017 på 1,4 Mill. Kr. og 1 Mill. Kr. i overslagsårerne 2018 og 2019. Den nærmere aftale skal drøftes mellem partierne.

Først og fremmest er det jo meget glædeligt med opbakning fra Slagelse kommune.

Det blev ikke et bredt forlig med alle partier, men Liste A der står udenfor selve budgetforliget havde også meldt deres støtte ud til dette projekt.

Alt andet lige … Er det vigtigt vi har en bred opbakning.

Vi følger sagen meget tæt, og vender tilbage.

På Bien har vi nu fået sponsoreret et Banner mere ( fra KORSØR HAVN ) så det kan læses på begge sider. 
Vi siger tak til havnen.

Med venlig hilsen
Gert Møller