Kære komitémedlemmer

Kære komitémedlemmer

Efter veloverstået sommerferie er vi klar med arrangementer omkring ”Bevar Bien”. Arbejdsgruppen har holdt møde og er kommet frem til følgende:
D. 27-08-16 anløber Bien kajen ud for ProduktionsHøjskolens værft. Som lovet på mødet arrangerer vi denne dag sejlads for jer med 2 afgange.
Kl. 11.30 og kl. 14.00 Vi beder alle om at tilmelde sig og meddele,
hvilket tidspunkt der passer jer bedst.
Vi må sejle med 37 personer adgangen – SÅ først til mølle.

Tilmelding sker til Dorthe Hjelmroth på dorthehjelmroth@mail.dk
Vi byder velkommen ombord, viser ”den gamle dame” frem og serverer en øl, vand eller en kop kaffe, mens vi sejler ud. Vi ses.

Der afholdes økonomimøde d. 17-8. I hører nærmere, når der er fundet en passende juridisk konstruktion, så vi kan komme videre
med det vigtigste. At finde penge.

Vi påtænker et nyt arrangement i uge 38. Et foredrag ved Erik Kromann, Marstal Søfartsmuseum om Biens historie m.m.
Tid, sted, detaljeret indhold og pris følger.

Vi påtænker at lave sejlture for alle, der har lyst 2 dage i den maritime uge. tirsdag den 23-8 og torsdag den 25-8. Begge dage kl. 16. Vi kontakter Sjællands Tidende og Korsør Posten.

Folk kan tilmelde sig hos Jens på tlf.: 4041 2384
Vi overvejer at lægge et beskedent beløb oven i alle priser, der går ubeskåret til ”Bevar Bien”. I hører nærmere.

Mange hilsener
Arbejdsgruppen og styregruppen